Fotografía de Ochoa Avogados

Estamos en Cambados e O Grove

Ochoa Avogados ten a súa orixe no despacho aberto por Xosé Avelino Ochoa Gondar no ano 1986 en O Grove.

Hoxe, ademais de ter o despacho de O Grove tamén temos despacho aberto en Cambados.

Aos máis de 25 anos de experiencia profesional do fundador súmanse hoxe Luís García González, Marta Mascato García e Berta Loureiro García, formando un equipo humano altamente cualificado que nos permite ofrecer un asesoramento integral de calidade con un claro compromiso co cliente e coa ética profesional.

A nosa aposta pola calidade e a excelencia profesional forxaron unha firma recoñecida e respetada que se converteu nun referente.