Fotografía de Ochoa Avogados

Asesoramento integral

Ofrecemos aos nosos clientes, tanto particulares como empresas, un servizo integral. Tanto asesoramento xurídico como defensa de dereitos e intereses, non só ante Xulgados e Tribunais, senón tamén ante calquer outro organismo público ou privado.

Aportamos ademais a nosa experiencia no asesoramento xurídico a empresas, enfocando a nosa actividade, en todo caso, cara a evitación de litixios e a protección xurídica do asesorado.

Dereito Civil

 • Contratos
 • Arrendamentos
 • Herencias
 • Comunidades
 • Separacións e divorcios
 • Indemnizacións derivadas de calquer tipo de culpa
 • Accidentes de tráfico
 • Dereito agrario

Dereito Mercantil

 • Constitución e asesoramento de empresas
 • Sociedades
 • Contratos mercantís
 • Conflictos societarios
 • Reclamacións de cantidade
 • Propiedade industral
 • Propiedade intelectual
 • Protección de datos
 • Procesos de execución

Dereito Administrativo

 • Axudas públicas
 • Sancións
 • Responsabilidade patrimonial da administración
 • Expropiacións
 • Urbanismo
 • Recursos administrativos
 • Procedemento contencioso administrativo

Dereito Medioambiental

 • Asesoría medioambiental
 • Expedientes sancionadores
 • Proceso contencioso administrativo
 • Contratos
 • Informes e dictámenes

Dereito Penal

 • Denuncias e querelas
 • Defensa penal integral en todo tipo de delitos
 • Defensa penal de menores
 • Asistencia a detidos