Abogados en O Grove y Cambados
Ochoa Avogados ¿Qué servizos ofrecemos?

Abogados especialistas en asesoramento legal en Cambados e O Grove

Asesoramento legal integral

Ofrecemos aos nosos clientes, particulares ou empresas, un servizo integral, tanto en asesoramento xurídico como defensa dos seus dereitos e intereses, non só ante Xulgados e Tribunais, senón tamén ante calquera outro organismo público ou privado.

Achegamos ademais a nosa experiencia no asesoramento xurídico a empresas, enfocando a nosa actividade, en todo caso, cara á evitación de litixios e a protección xurídica do asesorado.

Derecho Civil

Dereito Civil

O noso equipo de avogados especializado en Dereito Civil dá cobertura a todas aquelas cuestións centradas en arrendamentos, así como en herdanzas e sucesións.

 • Contratos
 • Arrendamentos
 • Herencias
 • Comunidades
 • Separacións e divorcios
 • Indemnizacións derivadas de calqueira tipo de culpa
 • Accidentes de tráfico
 • Dereito agrario
Derecho Mercantil

Dereito Mercantil

O noso despacho de avogados está altamente especializado en Dereito Mercantil. O seu equipo de avogados mercantís conta con coñecementos e apoio doutros ámbitos: fiscais, contables, laborais…

 • Constitución e asesoramento de empresas
 • Sociedades
 • Contratos mercantiles
 • Conflictos societarios
 • Reclamaciones de cantidade
 • Propiedade industrial
 • Propiedade intelectual
 • Protección de datos
 • Procesos de execución
Derecho Administrativo

Dereito Administrativo

Prestamos servizos de asistencia e asesoramento en procedementos administrativos na tramitación e resolución de todo tipo de expedientes e recursos administrativos, así como tamén na de recursos de xurisdición contencioso administrativa.

 • Axudas públicas
 • Sancións
 • Responsabilidade patrimonial da administración
 • Expropiacións
 • Urbanismo
 • Recursos administrativos
 • Procedemento contencioso administrativo
Derecho Medioambiental

Dereito Medioambiental

A visión pluridisciplinar do noso equipo garante unha colaboración profesional de calidade que une a vertente xurídica coa técnica e económico-financeira en todo tipo de traballos e estudos sobre Dereito do Medio Ambiente.

 • Asesoría medioambiental
 • Expedientes sancionadores
 • Proceso contencioso administrativo
 • Contratos
 • Informes e dictámenes
Derecho Penal

Dereito Penal

Se está a buscar un avogado penalista en Cambados e O Grove, os nosos profesionais especialistas en Dereito Penal ofrécenlle unha resposta áxil e eficaz en asuntos como xuízos, faltas, recursos, alcoholemias e toda clase de delitos.

 • Denuncias e querellas
 • Defensa penal integral en todo tipo de delitos
 • Defensa penal de menores
 • Asistencia a detenidos