Abogados en O Grove y Cambados
Ochoa Avogados ¿Qué servizos ofrecemos?

Abogados especialistas en asesoramento legal en Cambados e O Grove

Asesoramento legal integral

Ofrecemos aos nosos clientes, particulares ou empresas, un servizo integral, tanto en asesoramento xurídico como defensa dos seus dereitos e intereses, non só ante Xulgados e Tribunais, senón tamén ante calquera outro organismo público ou privado.

Achegamos ademais a nosa experiencia no asesoramento xurídico a empresas, enfocando a nosa actividade, en todo caso, cara á evitación de litixios e a protección xurídica do asesorado.

Derecho Civil

Dereito Civil

A nosa actividade dirixiuse, especialmente, ao dereito Civil, dando cobertura a todas aquelas cuestión nese extenso campo do Dereito, pero sempre facendo de cada caso un obxecto de estudio. Todas as cuestión mesa materia , ao largo destes anos, foron tratadas: procedementos matrimoniais, de filiación, liquidacións de gananciais, herdanzas e particións, propiedade, posesión e toda clase de contratos, tanto no relativo ao seu cumprimento como á súa resolución

Derecho Mercantil

Dereito Mercantil

No ámbito do Dereito Mercantil, contamos con experiencia procesual para solucionar cuestións concernentes a esta rama do Dereito.

Derecho Administrativo

Dereito Administrativo

Prestamos servizos de asistencia e asesoramento en procedementos administrativos na tramitación e resolución de todo tipo de expedientes e recursos administrativos, así como tamén na de recursos de xurisdición contencioso administrativa.

 • Axudas públicas
 • Sancións
 • Responsabilidade patrimonial da administración
 • Expropiacións
 • Urbanismo
 • Recursos administrativos
 • Procedemento contencioso administrativo
Derecho Medioambiental

Dereito Medioambiental

A visión pluridisciplinar do noso equipo garante unha colaboración profesional de calidade que une a vertente xurídica coa técnica e económico-financeira en todo tipo de traballos e estudos sobre Dereito do Medio Ambiente.

 • Asesoría medioambiental
 • Expedientes sancionadores
 • Proceso contencioso administrativo
 • Contratos
 • Informes e dictámenes
Derecho Penal

Dereito Penal

Se está a buscar un avogado penalista, particularmente en Galicia, ofrecémoslle unha resposta áxil e eficaz.

 • Denuncias e querelas
 • Defensa penal integral en todo tipo de delitos
 • Defensa penal de menores
 • Asistencia a detidos