Avogado administrativo en Cambados

Busca un avogado de Dereito administrativo no Grove ou Cambados?

O Dereito administrativo é un piar fundamental na sociedade

En Ochoa Avogados somos especialistas en Dereito administrativo: este campo regula as relacións entre os cidadáns e as diversas entidades gobernamentais, asegurando que as actuacións do poder público se realicen en consonancia cos principios de legalidade, igualdade e xustiza. O noso servizo de avogado administrativo en Cambados e O Grove é crucial para garantir que se respecten estes principios, ofrecendo aos nosos clientes un asesoramento de primeira categoría.

Encargámonos da tramitación e resolución de expedientes e recursos administrativos, así como da xestión de trámites de xurisdición contencioso-administrativa, asegurando que os dereitos e intereses dos nosos clientes estean sempre protexidos.

En Ochoa Avogados estamos comprometidos a proporcionar un servizo xurídico excepcional, axudando aos nosos clientes a navegar pola complexidade legal desta rama e asegurando que as administracións públicas actúen de maneira xusta.

Somos expertos na reclamación por responsabilidade patrimonial da administración

A reclamación por responsabilidade patrimonial é un procedemento legal que permite aos cidadáns esixir unha indemnización polos prexuízos sufridos debido á actuación das administracións públicas. Esta responsabilidade derívase cando a acción ou omisión dunha entidade gobernamental causa danos económicos ou persoais a un individuo e non está en conformidade coa normativa vixente.

Que tipo de incidencias podemos reclamar?

Avogado de Dereito administrativo en Cambados

Indemnización por neglixencia médica

Cando un paciente sofre danos físicos ou psicolóxicos como resultado dunha atención médica deficiente ou un erro médico, poden ter dereito a reclamar unha indemnización por responsabilidade patrimonial da administración. Os nosos avogados están preparados para avaliar o caso, recompilar probas e presentar unha demanda sólida en nome do paciente afectado.

Avogado contencioso-administrativo en Cambados

Mal estado dun edificio público

Se resulta lesionado ou sofre danos materiais debido ao mal estado dun edificio público, poden presentar unha reclamación por responsabilidade patrimonial. O noso avogado contencioso-administrativo en Cambados e O Grove avalía minuciosamente a situación, para determinar a responsabilidade da entidade gobernamental e buscar a compensación adecuada para os nosos clientes.

Avogado contencioso-administrativo no Grove

Caída en vía pública defectuosa

As caídas nunha vía pública defectuosa, como beirarrúas en mal estado ou rúas en condicións perigosas, poden dar lugar a lesións graves. O noso despacho brinda asesoramento e asistencia legal para aqueles que sufriron lesións debido a condicións inseguras e queiran reclamar a responsabilidade patrimonial da administración, buscando obter a indemnización necesaria.

Confíe nun avogado administrativo en Cambados e O Grove para recorrer calquera multa

A nosa especialización en Dereito administrativo permítenos ofrecer un servizo integral de defensa e asesoramento en relación con sancións administrativas. Entendemos que as multas poden afectar de xeito significativo á vida dos nosos clientes, e é por iso que nos dedicamos a garantir que se respecten todas as garantías legais nestes casos.

Un dos sectores máis comúns nos que brindamos a nosa experiencia como avogado de Dereito administrativo é no ámbito das multas de tráfico. Estas afectan a un gran número de persoas na súa vida cotiá, e é crucial contar con especialistas en Dereito administrativo para unha defensa efectiva: o noso equipo de avogados encárgase de avaliar cada caso de maneira minuciosa, analizando as circunstancias que levaron á multa e asegurándose de que se seguisen todos os procedementos legais.

A nosa misión é proporcionar aos nosos clientes a representación legal necesaria para impugnar multas de tráfico ou outras sancións administrativas de maneira efectiva.

Especialistas en Dereito administrativo no Grove

Cales son as fases dun procedemento contencioso-administrativo?

Interposición do recurso

O primeiro paso nun procedemento contencioso-administrativo é a interposición do recurso: isto implica que o demandante presente un escrito que detalle os motivos da impugnación e as súas pretensións.

Análise dos documentos

Unha vez que se interpuxo o recurso, o noso avogado de Dereito administrativo no Grove e Cambados procederá á análise dos documentos relacionados co caso, incluíndo os argumentos presentados polo demandante e as respostas da administración pública.

Demanda e contestación

A demanda é o escrito legal no que se expoñen os argumentos e peticións do demandante. A contestación, por outro lado, é a resposta da administración pública, na que se defende a súa posición e se ofrecen argumentos en contra das pretensións que se expoñen na demanda.

Sentenza

Finalmente, o tribunal emite unha decisión formal que resolve o conflito: esta pode ser favorable ao demandante ou á administración pública. En Ochoa Avogados encargámonos de velar polos seus intereses e obter en todo momento a resolución máis beneficiosa para os nosos clientes. Confíe no noso servizo de avogado administrativo en Cambados e O Grove.

Todos os nosos servizos como avogados de Dereito administrativo no O Grove e Cambados

Avogado administrativo en Cambados

Axudas públicas

Asistimos aos nosos clientes na obtención de axudas e subvencións públicas, así como na revisión e presentación de solicitudes. Ademais, brindamos asesoramento sobre os requisitos e procedementos para acceder a estas axudas.

Avogado administrativo en Cambados

Expropiacións

En situacións nas que a administración pública adquire unha propiedade privada, ofrecemos o noso servizo de avogado administrativo no Grove e Cambados para protexer os dereitos dos nosos clientes e negociar acordos xustos.

Avogado administrativo en Cambados

Urbanismo

Como avogados contencioso-administrativo, tamén brindamos asesoramento en proxectos de construción, licenzas urbanísticas, planeamento territorial e todo o relacionado co desenvolvemento e a xestión do territorio, segundo a lei vixente.

Avogado administrativo en Cambados

Recursos administrativos

Ofrecemos asistencia na interposición de recursos administrativos contra decisións ou actos que sexan prexudiciais para os nosos clientes. Os nosos avogados administrativos revisan detidamente os procedementos necesarios e presentan recursos.

Non dubide en contactar cos nosos especialistas en Dereito administrativo

Se desexa obter máis información sobre o noso servizo de avogado contencioso-administrativo no Grove e Cambados, ou se ten algunha pregunta ou inquietude que requira asesoramento legal, non dubide en poñerse en contacto con nós. Estamos á súa disposición para proporcionarlle a información e o asesoramento necesarios para tomar decisións informadas en asuntos legais.

Non dubide en poñerse en contacto cos nosos especialistas en Dereito administrativo.