Avogados especialistas en asesoramento legal en Cambados no Grove

Avogados especialistas en asesoramento legal en Cambados e no Grove

OCHOA AVOGADOS

Asesoramento legal integral

Ofrecemos aos nosos clientes, particulares ou empresas, un servizo integral, tanto en asesoramento xurídico como defensa dos seus dereitos e intereses, non só ante Xulgados e Tribunais, senón tamén ante calquera outro organismo público ou privado.

Achegamos ademais a nosa experiencia no asesoramento xurídico a empresas, enfocando a nosa actividade, en todo caso, cara á evitación de litixios e a protección xurídica do asesorado.

Asesoramiento legal integral

En que ramas de Dereito estamos especializados?


Dereito civil

Dereito mercantil

Dereito administrativo

Dereito medioambiental

Dereito penal

ESPECIALIDADES

Somos avogados expertos en...

Dereito civil

Dereito civil

A nosa actividade dirixiuse especialmente ao Dereito civil, dando cobertura a todas aquelas cuestións centradas nese extenso campo do Dereito, pero sempre facendo de cada suposto un obxecto de estudo. Ao longo destes anos tratamos procedementos matrimoniais, de filiación, liquidacións de gananciais, herdanzas e particións, propiedade, posesión e todo tipo de contratos, tanto no relativo ao seu cumprimento como á súa resolución.

Ver máis

Dereito administrativo

Dereito administrativo

Prestamos servizos de asistencia e asesoramento en procedementos administrativos na tramitación e resolución de todo tipo de expedientes e recursos, así como tamén na de recursos de xurisdición contencioso-administrativa. No noso despacho de avogados podemos axudarlle coa solicitude de axudas, a xestión de recursos administrativos, reclamacións de responsabilidade patrimonial, expropiacións, sancións e outros trámites.

Saber máis

Despacho de avogados mercantís no Grove e Cambados

No ámbito do Dereito mercantil, contamos cun profundo coñecemento e experiencia procesal para solucionar cuestións relacionadas con esta rama do Dereito. O noso equipo de avogados especializados en Dereito mercantil en Cambados e O Grove está preparado para ofrecerlle un asesoramento integral e eficaz nunha ampla gama de asuntos empresariais e comerciais.

Desde a creación de empresas e a elaboración de contratos comerciais ata a resolución de conflitos e litixios comerciais, estamos comprometidos en brindarlle as solucións legais que o seu negocio necesita. Entendemos que o Dereito mercantil abarca un conxunto complexo de regulacións e normativas que rexen as transaccións comerciais e empresariais, e estamos aquí para guialo a través delas de maneira efectiva.

Pode confiar na nosa experiencia e dedicación para protexer os seus intereses e garantir o cumprimento das leis e regulacións vixentes no ámbito mercantil. Estamos aquí para traballar xunto a vostede e proporcionarlle o mellor asesoramento legal en asuntos comerciais.

Quere saber máis de Dereito ambiental?

Quere saber máis de Dereito ambiental?

A visión pluridisciplinar do noso equipo garante unha colaboración profesional de calidade que une a vertente xurídica coa técnica e económico-financeira en todo tipo de traballos e estudos sobre Dereito do Medio Ambiente.

  • Asesoría medioambiental
  • Expedientes sancionadores
  • Proceso contencioso-administrativo
  • Contratos
  • Informes e dictames
Somos profesionais do Dereito penal

Somos profesionais do Dereito penal

Se está a buscar un avogado penalista en Cambados e O Grove, ofrecémoslle unha resposta áxil e eficaz.

  • Denuncias e querelas
  • Defensa penal integral en todo tipo de delitos
  • Defensa penal de menores
  • Asistencia a detidos

Descubra os nosos servizos de asesoramento legal no O Grove y Cambados

Estamos comprometidos en brindarlle a atención personalizada que necesita para abordar as súas necesidades legais e responder ás súas preguntas de maneira clara e concisa. Chame aos nosos avogados no Grove e Cambados: ofrecémoslle o mellor en asesoramento legal.