DO CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

Publicado: 01 de junio de 2020, 10:19
  1. OCHOA
DO CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

No dereito civil o adaxio “Pacta sunt servanda” é propiamente un  principio xeral do dereito , aínda que positivizado no artigo 1091 do Código civil, cando establece que  as obrigas que nacen dos contratos teñen forza de lei entre as partes contratantes e deben cumprírense ao teor dos mesmos.  Fronte  a ese principio sempre tentou abrirse camiño outra regra, antiquísima, que, propiamente, é un complemento da obligatoriedade dos contratos: que sí, que hai que cumplir, pero que  sempre que se manteña a reciprocidade e non aparezan eventos absolutamente imprevisibles á hora de asinar o contrato inicial.

A xurisprudencia delimita a  aplicación da cláusula  rebus sic stantibus, por exemplo na sentencia do TS, 1ª de 18 de xullo de 2019, 455/2019 así  “…según a doutrina xurisprudencial da rebus sic stantibus, a alteración das circunstancias que pode provocar a modificación ou, en último termo, a resolución dun contrato, terá que ser de tal magnitude que incremente de modo significativo o risco de frustración da finalidade do contrato. E por suposto, és preciso que tales circunstancias sobrevidas foran totalmente imprevisibles para os contratantes ( sentencia do Pleno 820/2012, de 17 de xaneiro de 2013). É condición necesaria para a aplicación da regra "rebus" a imprevisibilidade do cambio de circunstancias. Se as partes asumiron expresa ou implícitamente o risco de que unha circunstancia acontecera ou deberan asumilo porque, en virtude das circunstancias e/ou natureza do contrato, tal risco era razoablemente previsible, non é posible apreciar a alteración sobrevida que, por definición, implica a non asunción do risco (recentemente sentencia 5/2019, de 9 de xaneiro ). Non pode falarse de alteración imprevisible cando a mesma está comprendida dentro dos riscos normais do contrato ( sentencias 333/2014, de 30 de xuño, 64/2015, de 24 de febreiro, e 477/2017, de 20 de xullo , entre otras)". O cambio destas características que establece a xurisprudencia, podería xerar un suposto de aplicación da regra da rebus sic stantibus é mías probable que se dea nun contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero non nun suposto de contrato de corta duración, no que difícilmente pode acaecer algo extraordinario que afecte á base do contrato e non quede amparado dentro do risco propio dese contrato”.

se desexa ver o artigo completo, prema na seguinte ligazón:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2020/05/31/span-langgldo-cambio-circunstanciasspan/0003_202005A31C6996.htm

Noticias relacionadas

Dos castiñeiros que alumean 10 jun

Dos castiñeiros que alumean

10/06/2024 OCHOA
Ás árbores, unha das poucas especies autóctonas de Galicia, están cheas de candeas, ofrecendo un fermoso espectáculo. se desexa ver o artigo completo, prèma na seguinte
 Inconstitucionalidad parcial de la Ley 7/2022, 27 Dic., de medidas fiscales y administrativas 6 jun

Inconstitucionalidad parcial de la Ley 7/2022, 27 Dic., de medidas fiscales y administrativas

06/06/2024 OCHOA
COSTAS. CA Galicia. Inconstitucionalidad parcial de la Ley 7/2022, 27 Dic., de medidas fiscales y administrativas. Nulidad del plazo de prescripción de quince años para imponer la obligación de restituir a su estado anterior las obras ilegales en zona de servidumbre de protección del dominio
De que o Día das Letras Galegas non é o Día da Lingua 28 may

De que o Día das Letras Galegas non é o Día da Lingua

28/05/2024 OCHOA
O 17 de maio ten que servir para facer penetrar o uso do galego en todas as actividades. Se desexa ver o artigo completo, préma na seguinte ligazón: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2024/05/26/dia-das-letras-galegas-non-e-dia-da-lingua/0003_202405A26C6991.htm  
La Audiencia Nacional absuelve de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a los Charlines. 21 may

La Audiencia Nacional absuelve de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a los Charlines.

21/05/2024 OCHOA
El alto tribunal considera que la acusación de la Fiscalía no se ve corroborada por las pruebas practicadas en el juicio y que permitan demostrar que el blanqueo de capitales procede de operaciones de blanqueo tráfico de drogas. Se  desexa ver o artigo completo, préma na seguinte