Abogados en O Grove y Cambados
Ochoa Avogados Noticias

Novedades de Ochoa Avogados en Cambados y O Grove (Junio/2020)

Noticias y novedades de derecho y asesoramiento legal en Cambados y O Grove.

COMPLEMENTO SENTENCIA MONTE "A LANZADA"

19/06/2020 OCHOA

Auto de fecha 27 de mayo de 2020 que acuerda: Incorporar en el encabezamiento de la sentencia una mención como partecodemandada a la COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DESAN VICENTE DE O GROVE, representada por el procurador Francisco ManuelCastro Vidal y asistida por el letrado José Avelino Ochoa Gondar.

leer más

SENTENCIA 87/2020 MONTE "A LANZADA"

18/06/2020 OCHOA

Sentencia de fecha 5 de mayo de 2020 desestimatoria del recurso interpuesto por el Concello de Sanxenxo contra la Resolución del Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñáis en Man Común de Pontevedra que acordaba la no clasificación del monte denominado "A Lanzada"

leer más

CORONA-WARN

17/06/2020 OCHOA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200617/481820759060/alemania-lanza-al-fin-su-aplicacion-de-rastreo-de-contagios-por-movil.html

leer más

DO GRAN IRMÁN

15/06/2020 OCHOA

A protección de datos de carácter persoal é un novo dereito fundamental da persoa, de última xeración, de xeito que os datos persoais hai que tratalos leal e licitamente, para finalidades concretas, co consentimento do titular ou sobre outra base de lexitimación do tratamento. Estes novos dereitos son esixibles fronte a todos: Administracións Públicas, empresas e particulares.  Xa se ten denominado como dereito á "autodeterminación informativa", ou "autodeterminación informática" O artigo 18.4 ...

leer más