DO GRAN IRMÁN

Publicado: 15 de junio de 2020, 10:30
  1. OCHOA
DO GRAN IRMÁN

A protección de datos de carácter persoal é un novo dereito fundamental da persoa, de última xeración, de xeito que os datos persoais hai que tratalos leal e licitamente, para finalidades concretas, co consentimento do titular ou sobre outra base de lexitimación do tratamento. Estes novos dereitos son esixibles fronte a todos: Administracións Públicas, empresas e particulares.  Xa se ten denominado como dereito á "autodeterminación informativa", ou "autodeterminación informática"

O artigo 18.4 da Constitución di que "a lei limitará o uso da informática para garantir o honor e a intimidade persoal e familiar dos cidadáns e o pleno exercicio dos seus dereitos".

O 290/2000 Tribunal Constitucional, na súa sentencia 290/2000 recoñeceu como dereito fundamental  autónomo o da protección de datos persoais; No Fundamento Xurídico Sexto, distinguiu entre odereito á intimidade e á protección de datos persoais indicando que "A función do dereito fundamental á intimidade do art. 18.1 C.E.é a de protexer fronte calquera invasión que poida realizarse naquel ámbito da vida persoal e familiar que a persona desexa excluír do coñecemento alleo e das intromisións de terceiros contra a súa vontade. En cambio, o dereito fundamental á protección de datos persigue garantir a esa persoa un poder de control sobre os seus datos persoais, sobre o seu uso e destino, co propósito de impedir  o seu tráfico ilícito e lesivo para a dignidade e dereito do afectado."

E no seu Fundamento Xurídico Sétimo indica que "o contido do dereito fundamental á protección de datos consiste nun poder de disposición e de control sobre os datos persoais que faculta á persoa para decidir cales deses datos proporcionar a un terceiro, sexa o Estado ou un particular, ou cales pode este terceiro dispor e que tamén permite ao individuo saber quen posúe eses datos persoais e para que,  podendo oporse a esa posesión ou uso."

Ou sexa:

                               É  un dereito fundamental de toda persoa o tratamento leal e lícito dos seus datos, para finalidades concretas e con seu consentimento previo.

Se quere ver o artigo completo, prema na seguinte ligazón:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/06/14/do-gran-irman/0003_202006A14C8992.htm

 

 

                               Os dereitos en materia de protección de datos perfílanse como dereitos horizontais, é dicir, que se pretenden exercer fronte a todos.

                               O PrivacyShield ou Escudo de Privacidade entre UE e EEUU protexe os dereitos fundamentais de calquera persoa da UE nos datos persoais que se transfiran a EEUU.

Noticias relacionadas

Das descualificacións «ad hominen» 8 abr

Das descualificacións «ad hominen»

08/04/2024 OCHOA
A clase política non entende nada, parece somerxida no modelo dos faladoiros do corazón da televisión. Se desexa ver o artigo completo, préma na seguinte ligazón: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2024/04/06/das-descualificacions-ad-hominen/00031712401995144355428.htm
La condición de órgano de contratación de un alcalde le impide formar parte de la mesa de contratación. 4 abr

La condición de órgano de contratación de un alcalde le impide formar parte de la mesa de contratación.

04/04/2024 OCHOA
El titular del órgano de contratación no puede formar parte de la mesa de contratación por la posibilidad de interferencia en las funciones, razonamiento predicable tanto del órgano de contratación que tiene la competencia atribuida normativamente, como del que la tiene atribuida por
El Tribunal Supremo avala el cierre de un perfil de Facebook por el incumplimiento de condiciones. 27 mar

El Tribunal Supremo avala el cierre de un perfil de Facebook por el incumplimiento de condiciones.

27/03/2024 OCHOA
El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de inhabilitar un perfil de Facebook por no cumplir con las condiciones de uso de la plataforma. Para ver la noticia completa, abra el siguiente
 Prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía en el año 2024 27 mar

Prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía en el año 2024

27/03/2024 OCHOA
Se ha publicado en el BOE la Orden PJC/274/2024, de 23 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía en el año 2024, siguiendo las disposiciones de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su Reglamento aprobado por el